โปรดทราบ : โฮส One2up บางครั้งอาจโหลดได้ หรือบางครั้งอาจโหลดไม่ได้ หากโหลดไม่ได้ไฟล์ไหนให้สลับไปโหลดทีโฮส mega แทน เสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อให้เหมือนกัน
เรียนแจ้ง : หนังที่ขอกันมา ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกอันนะ ขอมา 100 อาจจะอัพให้ได้แค่ 10 เพราะหลายๆอย่างทั้งเรื่องเวลา ฯลฯ อย่าหวังกับเรามากนะว่าขอแล้วจะได้ทั้งหมด

Sunday, 19 October 2014

Koc Gakiero Naughty Erotic Closed Room Night 3

Koc Gakiero Naughty Erotic Closed Room Night 3


Preview : http://goo.gl/oSMa0d   Total Size : 1.70 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/fg9b1k   Mega : http://goo.gl/BUfhuK   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/1046ba   Mega : http://goo.gl/lHCKJ5   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/Nl6gfw   Mega : http://goo.gl/IGEQHs   Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/wZu7hE   Mega : http://goo.gl/lpyeFD   Size : 248 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Kuruu Bakuman

Kuruu Bakuman


Preview : http://goo.gl/IamI6Q   Total Size : 1.76 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/chCd52   Mega : http://goo.gl/XWILMk   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/Uv7u6b   Mega : http://goo.gl/ZeL4Nd   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/YdXk7Y   Mega : http://goo.gl/BJNAac   Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/o7hw9C Mega : http://goo.gl/4Dw258   Size : 310 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Indies 30 – Dirty Delusion

Indies 30 – Dirty Delusion


Preview : http://goo.gl/7F4RkQ   Total Size : 2.16 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/3jiR5j   Mega : http://goo.gl/T6zXW8   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/87Tlby   Mega : http://goo.gl/cR5RCI   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/WpLHVf   Mega : http://goo.gl/cxZczH   Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/nimBvg   Mega : http://goo.gl/Pebva6   Size : 500 MB
Part5 One2up : http://goo.gl/tkCoSd   Mega : http://goo.gl/3wk8vF   Size : 220 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Prism Uniforms Fucker 2 - Worker Brothers' Pleasure Hell

Prism Uniforms Fucker 2 - Worker Brothers' Pleasure Hell


Preview : http://goo.gl/UmbVCG   Total Size : 1.22 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/A2TnxI   Mega : http://goo.gl/z9M2ej   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/FkBmRw   Mega : http://goo.gl/k93ThT   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/PQqrEe   Mega : http://goo.gl/lPVpyD   Size : 251 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Japan Pictures Karada - Big Cocks and Chest Muscles Flirt!!

Japan Pictures Karada - Big Cocks and Chest Muscles Flirt!!


Disc A
Preview : http://goo.gl/YBBNhZ   Total Size : 1.03 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/kMr4Ms   Mega : http://goo.gl/rqOkOz   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/mNBDOH   Mega : http://goo.gl/9KRxKb   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/KJrMK6   Mega : http://goo.gl/iGIxUG   Size : 55 MB

Disc B
Preview : http://goo.gl/otLyRx Total Size : 0.99 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/aw0dN1 Mega : http://goo.gl/K2xgRf Size : 520 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/VeAzuy Mega : http://goo.gl/OoyeZY Size : 501 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Japan Pictures – EX14 On Fire! Athlete Kingdom

Japan Pictures – EX14 On Fire! Athlete Kingdom


Preview : http://goo.gl/lCpNDM   Total Size : 981 MB
Part1 One2up : http://goo.gl/cVEwg3   Mega : http://goo.gl/VMv1Hv   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/RhrnqT   Mega : http://goo.gl/TznZWP   Size : 481 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

GET Film OUT-BURN

GET Film OUT-BURN


Preview : http://goo.gl/DUamCY  Total Size : 838 MB
Part1 One2up : http://goo.gl/dQY6MW   Mega : http://goo.gl/GVu8Pn   Size : MB
Part2 One2up : http://goo.gl/iUF8OK   Mega : http://goo.gl/7bfG55   Size : MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Eros Full And Uncut

Eros Full And Uncut


Preview : http://goo.gl/g24ns2  Total Size : 1.99 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/6f0Rwv   Mega : http://goo.gl/86TFu3   Size : 520 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/TAWBui   Mega : http://goo.gl/KNKMwA   Size : 520 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/JnHg9q   Mega : http://goo.gl/IHEcRt   Size : 520 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/WiW5yI   Mega : http://goo.gl/8hVOFM   Size : 483 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

BEAST Exceed Straights’ Limits Sex – Nishima Sou 19yo

BEAST Exceed Straights’ Limits Sex – Nishima Sou 19yo


Preview : http://goo.gl/pVEbn3   Total Size : 1.98 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/Pq2Miq   Mega : http://goo.gl/uatrmD   Size : 520 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/EDNOgX   Mega : http://goo.gl/Oh5Gl4   Size : 520 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/dLLtzH   Mega : http://goo.gl/jnUAbp   Size : 520 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/03TbC0   Mega : http://goo.gl/1YS4YP   Size : 472 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

BRAVO - AJITO Strike Bulky Macho

BRAVO - AJITO Strike Bulky Macho


Preview : http://goo.gl/h7p7lE Total Size : 1.69GB
Part1 One2up : http://goo.gl/7ddq4I   Mega : http://goo.gl/QV8k19   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/7QxF2I   Mega : http://goo.gl/Ct397b   Size : 500 MB
Part3 One2up :http://goo.gl/r4EH2q Mega : http://goo.gl/NpNf8B   Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/BQRd1V   Mega : http://goo.gl/MC8r1j   Size : 239 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน