โปรแกรมรวมไฟล์ใช้ ffsj | one2up เปลี่่ยนชื่อไฟล์ให้เหมือนกันแล้วใส่นามสกุล เช่น x.mp4.001,x.mp4.002,x.mp4.003 ชื่อข้างหน้าจะต้องเหมือนกัน

ขออภัยจริงๆ ที่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมในการรวมไฟล์เนื่องด้วยเหตุผลเรื่องการอัพโหลด แล้วเกิดปัญหาไฟล์เสีย เดี๋ยวจะทำคลิปสาธิตวิธีการรวมไฟล์ให้นะ รอแป๊บ ยังไงใครมีปัญหาตรงไหน รบกวนช่วยบอกกันด้วยนะ

Sunday, 25 January 2015

Bump! After School Of Immoral Academy

Bump! After School Of Immoral Academy


Preview : http://goo.gl/vfRbrD   Total Size : 1.43 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/oMUepm   Mega : http://goo.gl/Z1KQio  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/Nc3pvk   Mega : http://goo.gl/qJ49nL  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/mKzcL0   Mega : http://goo.gl/6Q1ByW  Size : 468 MB

ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Surprise KAIJI

Surprise KAIJI


Preview : http://goo.gl/VuaqKn   Total Size : 2.00 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/bBME1a   Mega : http://goo.gl/ewYtLX  Size : 525 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/giEknj   Mega : http://goo.gl/Snoo9x  Size : 525 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/GCT4Pm   Mega : http://goo.gl/RgWqPR  Size : 525 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/DPAah2   Mega : http://goo.gl/ZxTPuU  Size : 478 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Coat Hello Hiroshi

Coat Hello Hiroshi


Preview : http://goo.gl/KchQCD   Total Size : 1.99 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/hmMKgl   Mega : http://goo.gl/MQjYZt  Size : 525 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/G8FaLp   Mega : http://goo.gl/YDtQVz  Size : 525 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/3FhWMv   Mega : http://goo.gl/hjh0kV  Size : 525 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/6ybP5o   Mega : http://goo.gl/KCt6Gb  Size : 468 MB

ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Eros Squirting Delivery

Eros Squirting Delivery


Preview : http://goo.gl/mK7A0Q   Total Size : 2.04 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/Xp30qv   Mega : http://goo.gl/YI0rxZ  Size : 530 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/yvz4wT   Mega : http://goo.gl/1SzHcT  Size : 530 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/1p3dDc   Mega : http://goo.gl/EhKIzc  Size : 530 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/nHwf3n   Mega : http://goo.gl/XQfQMf  Size : 503 MB

ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Koc Danshi Campus 2

Koc Danshi Campus 2


Preview : http://goo.gl/z3qjdY   Total Size : 1.40 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/Z9XN6B   Mega : http://goo.gl/afjnqc  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/1uEav6   Mega : http://goo.gl/9XQsHk  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/EKj891   Mega : http://goo.gl/Fg7WIz  Size : 442 MB

ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

COAT Fellatio Zammai 40

COAT Fellatio Zammai 40


Preview : http://goo.gl/cEYy3V   Total Size : 1.13 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/WA1kgw   Mega : http://goo.gl/3Mj4wp  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/or4x7q   Mega : http://goo.gl/Bz0RPE  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/iH8FyY    Mega : http://goo.gl/xDVTKE  Size : 167 MB

ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Tuesday, 20 January 2015

COAT EXTRA LEGEND REN

COAT EXTRA LEGEND RENPreview : http://goo.gl/yHDJdj   Total Size : 1.92 GB
Part1 One2up :  http://goo.gl/rt977c  Mega : http://goo.gl/8oGEyD  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/ZDBRJQ   Mega : http://goo.gl/mj8AnX  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/5837uW   Mega : http://goo.gl/LuPx2m  Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/5cGjtm   Mega : http://goo.gl/MLgzvP  Size : 468 MB

ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Monday, 19 January 2015

Line Our Starving Lust

Line Our Starving LustPreview :  http://goo.gl/c5zbuB  Total Size : 1.86 GB
Part1 One2up :  http://goo.gl/qtRrA1  Mega : http://goo.gl/1Bafpy  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/6udPab   Mega : http://goo.gl/PwWd1J  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/Cnpu5z   Mega : http://goo.gl/o44Sg7  Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/RKpxx0   Mega : http://goo.gl/DlRcVz  Size : 406 MB

ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

BEAST Three Way Alliance Fuck

BEAST Three Way Alliance Fuck 


Preview : http://goo.gl/TeSo6J   Total Size : 1.27 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/2NGEuF   Mega : http://goo.gl/Zcae0A  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/Psb2bB    Mega : http://goo.gl/N1pOKf  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/vqpOgl   Mega : http://goo.gl/OmAEcC  Size : 310 MB

ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Saturday, 3 January 2015

COAT Premium Tag West & East

COAT Premium Tag West & East


Preview : http://goo.gl/DFsveE   Total Size : 2.13 GB
5 Part : Part 1-4 File Size : 500 MB, Part 5 File Size : 183 MB
Mega Folder : http://goo.gl/11Tzwc
Google Drive Folder : http://goo.gl/HMakPB