แจ้งเพื่อทราบ!! สำหรับคนที่ใช้เน็ต true แล้วเโหลดไม่ได้ ลองทำการเชื่อม vpn ดู วิธีการ คลิกที่นี่

Update!! ให้ทำการปิด Firewall ที่ Router ตามกระทู้ Cr. fangonline @ pantip หากทำไม่เป็นลองโทรถามทรูดู

Wednesday, 25 February 2015

G-BOT STUCK ON REN

G-BOT STUCK ON REN

Cover | ปก 

 Preview : http://goo.gl/uzx7hE   Total Size : 1.50 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/8mX6QG   Mega : http://goo.gl/88zNn1  Size : 570 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/6g02Ld   Mega : http://goo.gl/VNcRNo  Size : 570 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/dRkYRy   Mega : http://goo.gl/WiiUN3  Size : 475 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G-BOT STUCK ON 2 RYOMA

G-BOT STUCK ON 2 RYOMA

Cover | ปก 

 Preview : http://goo.gl/zaOHHh   Total Size : 1.77 GB
Part1 One2up :  http://goo.gl/7z7pZK  Mega : http://goo.gl/NBHMIV  Size : 520 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/bms65N   Mega : http://goo.gl/K4f2IZ  Size : 520 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/4WA5Wc   Mega : http://goo.gl/izAnMD  Size : 520 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/5pxy7x   Mega : http://goo.gl/TA6PpH  Size : 353 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

KO- BUMP Beefy Daddies

KO- BUMP Beefy Daddies

Cover | ปก

Preview : http://goo.gl/5LCye1   Total Size : 1.93 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/P0eI53   Mega : http://goo.gl/svlfdA  Size : 550 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/Sil1tu   Mega : http://goo.gl/HurV9u  Size : 550 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/wGoh89   Mega : http://goo.gl/QOkHJw  Size : 550 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/AuYkp2   Mega : http://goo.gl/f2SQKB  Size : 430 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Surprise Shiny Guy 3 - OSAMU AMAGASA

Surprise Shiny Guy 3 - OSAMU AMAGASA

Cover | ปก

Preview : http://goo.gl/rnSSh8   Total Size : 1.38 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/aM0H4F   Mega : http://goo.gl/bkxirn  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/z7CvCY   Mega : http://goo.gl/NbilFl  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/yFk6Xk   Mega : http://goo.gl/3Pv2vr  Size : 487 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Tuesday, 24 February 2015

Koc Danshi Campus 3

Koc Danshi Campus 3

Cover | ปก 

 Preview : http://goo.gl/FfXsce   Total Size : 1.39 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/PPRDd4   Mega : http://goo.gl/LzPJdo  Size : 530 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/TGMIHm   Mega : http://goo.gl/Ex8Cij  Size : 530 MB
Part3 One2up :  http://goo.gl/4EuU09  Mega : http://goo.gl/vY6BYP  Size : 440 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

GET FILM Transcendent Fellatio 15

GET FILM Transcendent Fellatio 15

Cover | ปก 

 Preview : http://goo.gl/rtMLjg   Total Size : 1.01 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/RfV2ZM   Mega : http://goo.gl/UKXDDJ  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/JKEEEU   Mega : http://goo.gl/wUd1cX  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/Z6n0CH   Mega : http://goo.gl/u3qO73  Size : 94 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรง7

COAT New Year! All-Star Warm Springs Camp

COAT New Year! All-Star Warm Springs Camp

Cover | ปก 

Section 1
 Preview : http://goo.gl/Z03vBy   Total Size : 1.02 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/VKu6R7   Mega : http://goo.gl/d7x805  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/1MAQyU   Mega : http://goo.gl/nNh8sm  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/TAohDe   Mega : http://goo.gl/uTzgaN  Size : 105 MB

Section 2
 Preview : http://goo.gl/dcEBtQ   Total Size : 1.13 GB
Part1 One2up :  http://goo.gl/XdwfSu  Mega : http://goo.gl/9JnYQU  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/bxCq4F   Mega : http://goo.gl/GzRuaz  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/e1n74C   Mega : http://goo.gl/8913mR  Size : 221 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

EXFEED 30 Years Old Bareback Section

EXFEED 30 Years Old Bareback Section

Cover | ปก

 Preview :  http://goo.gl/M4vZ5r  Total Size : 1.16 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/v1PL7N   Mega : http://goo.gl/xjAPwl  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/AiVPjI   Mega : http://goo.gl/nBxSYE  Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/I9if2E   Mega : http://goo.gl/1EnXw4  Size : 256 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Acceed Drink

Acceed Drink


Preview : http://goo.gl/8ntD3t   Total Size : 1.78 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/oiYEjW   Mega : http://goo.gl/DodfKC  Size : 540 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/SV6SJf   Mega : http://goo.gl/8z8Tbo  Size : 540 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/d9q0WZ   Mega : http://goo.gl/s0kKby  Size : 540 MB
Part4 One2up :  http://goo.gl/1RQfJd  Mega : http://goo.gl/vRwyhK  Size : 304 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

COAT Power Grip 177

COAT Power Grip 177

Cover | ปก

Preview : http://goo.gl/jSC8e2   Total Size : 2.06 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/D4dhww   Mega : http://goo.gl/T93dBu  Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/9F9ZGL   Mega : http://goo.gl/I7ZVTL  Size : 500 MB
Part3 One2uphttp://goo.gl/uLeCq2   Mega : http://goo.gl/qss0rc  Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/QEsvkv   Mega : http://goo.gl/INxxwN  Size : 500 MB
Part5 One2up : http://goo.gl/Q4SuJ9   Mega : http://goo.gl/4TTYtq  Size : 227 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน