โปรดทราบ!! ตามที่แจ้งก่อนหน้านี้ไฟล์ที่อัพโหลดไว้ที่ mega ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคมนั้น จะเป็นการอัพโหลดแบบโฮสเดียว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทำให้คุณดาวน์โหลดไม่ได้ ซึ่งเราก็โหลดไม่ได้เหมือนกัน และแก้ไขอะไรไม่ได้เช่นกันเพราะเมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วเราก็ลบไฟล์ทิ้งไม่ได้สำรองไว้ ดังนั้นเมื่อเรื่องไหนโหลดไม่ได้แค่ไฟล์เดียวก็คือต้องทิ้ง ดังนั้นให้คุณเช็คไฟล์โดยทดลองกดไปทีละไฟล์ ถ้าโหลดได้ทั้งหมดค่อยโหลด

Sunday, 31 August 2014


COAT WEST West Cup – Marajiru 2014

COAT WEST West Cup – Marajiru 2014


Preview : http://goo.gl/noOVXg  Total Size : 1.59 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/tos8w7  Mega : http://goo.gl/Y3XjCY  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/Wp95bU  Mega : http://goo.gl/Skqnhq  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/RxnDmx  Mega : http://goo.gl/v9VNjq  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/aYft15  Mega : http://goo.gl/J3wV8E  Size : 132 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

COAT Number 23 Athlete Festa

COAT Number 23 Athlete Festa


Preview : http://goo.gl/1aaCD9  Total Size : 1.95 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/2VBTJ9  Mega : http://goo.gl/0eULyI  Size : 505 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/5R8edb  Mega : http://goo.gl/rWODcg  Size : 505 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/hABw3l  Mega : http://goo.gl/JUDkrR  Size : 505 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/V63SoJ  Mega : http://goo.gl/1ff8zm  Size : 482 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

COAT Prisoner Tsuyoshi

COAT Prisoner Tsuyoshi


Preview : http://goo.gl/u4Y7O3  Total Size : 2.10 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/53VnTg  Mega : http://goo.gl/NWSO8i  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/8iiRwW  Mega : http://goo.gl/hNwQiK  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/7BDSxQ  Mega : http://goo.gl/ZBbL3q  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/xRNnJT  Mega : http://goo.gl/2UfQkR  Size : 500 MB
Part5  One2up : http://goo.gl/A0ZUL8  Mega : http://goo.gl/ypytPD  Size : 153 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Surprise Men's Beauty 007 Spunk On You

Surprise Men's Beauty 007 Spunk On You


Preview : http://goo.gl/HCc5yL  Total Size : 1.95 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/5xKCA7  Mega : http://goo.gl/3xkKYo  Size : 505 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/H1Zlnu  Mega : http://goo.gl/gGhQGC  Size : 505 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/yaCzwZ  Mega : http://goo.gl/x8iLqq  Size : 505 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/gypKvf  Mega : http://goo.gl/dd7Nsa  Size : 487 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Cheeks Amazing – Absolutely Naked Tribe

Cheeks Amazing – Absolutely Naked Tribe


Preview : http://goo.gl/dHTu99  Total Size : 1.95 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/mblxXY  Mega : http://goo.gl/KiQ8uL  Size : 505 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/KjCb2J  Mega : http://goo.gl/M768Tr  Size : 505 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/tJTgnl  Mega : http://goo.gl/dQhcGG  Size : 505 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/CAuojK  Mega : http://goo.gl/jEX96r  Size : 486 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

BEAST Black Storm

BEAST Black Storm


Preview : http://goo.gl/CxL2dG  Total Size : 1.95 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/HLZ5qA  Mega : http://goo.gl/b7Ab6G  Size : 505 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/rE7GfE  Mega : http://goo.gl/uJeob9  Size : 505 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/w9FXDG  Mega : http://goo.gl/CFEqO8  Size : 505 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/5j3IB9  Mega : http://goo.gl/DoWRuV  Size : 487 MB

One2up Single File : http://goo.gl/huOOQz

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

JAPAN PICTURES - The 1st Lesson 2

JAPAN PICTURES - The 1st Lesson 2


Preview : http://goo.gl/srlclC  Total Size : 1.26 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/X6Vuia  Mega : http://goo.gl/cAfUYc  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/9vzVor  Mega : http://goo.gl/clb3sK  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/EcxAZH  Mega : http://goo.gl/w2GNXJ  Size : 300 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Out Law - Bolt Soldiers Solace Unit

Out Law - Bolt Soldiers Solace Unit 


Preview : http://goo.gl/wK9pYi  Total Size : 1.97 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/8qTHQC  Mega : http://goo.gl/JHCdNz  Size : 515 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/lKk7wX  Mega : http://goo.gl/zECkdU  Size : 515 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/N7sXiI  Mega : http://goo.gl/Q1ySL3  Size : 515 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/N762Ve  Mega : http://goo.gl/fValh0  Size : 474 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

mensrush.tv MR-KR481

mensrush.tv MR-KR481


Preview : http://goo.gl/R3vTcG  Size : 573 MB