โปรดทราบ!! ตามที่แจ้งก่อนหน้านี้ไฟล์ที่อัพโหลดไว้ที่ mega ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคมนั้น จะเป็นการอัพโหลดแบบโฮสเดียว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทำให้คุณดาวน์โหลดไม่ได้ ซึ่งเราก็โหลดไม่ได้เหมือนกัน และแก้ไขอะไรไม่ได้เช่นกันเพราะเมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วเราก็ลบไฟล์ทิ้งไม่ได้สำรองไว้ ดังนั้นเมื่อเรื่องไหนโหลดไม่ได้แค่ไฟล์เดียวก็คือต้องทิ้ง ดังนั้นให้คุณเช็คไฟล์โดยทดลองกดไปทีละไฟล์ ถ้าโหลดได้ทั้งหมดค่อยโหลด

Thursday, 21 August 2014

โปรดทราบ!!

เนื่องจากช่วงนี้ เมื่อกดลิงค์ของ mega บางครั้งจะพบว่า 
หน้าเว็บโชว์ว่า ไม่มีไฟล์ โดนลบไปแล้วให้ลองแก้ด้วยการกด F5 Refresh หน้าเว็บ สัก 4-5 ครั้ง ก็จะโหลดได้หากยังไม่ได้ให้ลองเว้นช่วงการโหลด หรือลองใช้โปรแกรม mipony downloader

Tuesday, 19 August 2014

Deep Sperm Violence 13

Deep Sperm Violence 13


Preview : http://goo.gl/uLMpqd  Total Size : 2.15 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/P2EOYa  Mega : http://goo.gl/GbkSjo  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/9JVUYl  Mega : http://goo.gl/YVitXQ  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/wlIuTK  Mega : http://goo.gl/jZnth2  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/yHSEkk  Mega : http://goo.gl/htW7sb  Size : 500 MB
Part5  One2up : http://goo.gl/tAopsi  Mega : http://goo.gl/h6u9xl  Size : 209 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Eros Dead Drunk Sex 3

Eros Dead Drunk Sex 3 


Preview : http://goo.gl/ij3LgQ  Total Size : 1.88 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/iNQMbM  Mega : http://goo.gl/d7O585  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/rj46M9  Mega : http://goo.gl/XvpL8e  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/wydqkS  Mega : http://goo.gl/Okt29L  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/IUy7IB  Mega : http://goo.gl/nGesi4  Size : 434 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

G@mes Room 072 + Anal Specialty 6

G@mes Room 072 + Anal Specialty 6


Preview : http://goo.gl/kIfyOw  Total Size : 1.06 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/MaAIKQ  Mega : http://goo.gl/5wVMbY  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/f6Xw7K  Mega : http://goo.gl/CQEdhz  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/UuVFrB  Mega : http://goo.gl/nsy2wE  Size : 94 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Indies 29 Max Fetish! All Swimming Briefs!! 3

Indies 29 Max Fetish! All Swimming Briefs!! 3


Preview : http://goo.gl/UxoTdr  Total Size : 1.63 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/rbTN99  Mega : http://goo.gl/lyTxyD  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/FKJKcB  Mega : http://goo.gl/7rOgI5  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/ExuBDS  Mega : http://goo.gl/XRQNy5  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/Es1e1r  Mega : http://goo.gl/qTvysL  Size : 178 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Bravo! GOKUDO 01

Bravo! GOKUDO 01


Disc 1
Preview : http://goo.gl/1OQ8H7  Total Size : 1.94 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/hYvLfq  Mega : http://goo.gl/W6YHd5  Size : 5005 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/QulHrM  Mega : http://goo.gl/yjoFWZ  Size : 505 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/CVWNt4  Mega : http://goo.gl/udGMve  Size : 505 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/Vkm5Zm  Mega : http://goo.gl/0Rr0Y1  Size : 480 MB

Disc 2
Preview : http://goo.gl/9IIlRJ  Total Size : 1.91 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/ULyXrt  Mega : http://goo.gl/XHFbuo  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/4pjbw7  Mega : http://goo.gl/Ja9JPr  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/lhMaL6  Mega : http://goo.gl/iqCWVz  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/TTJq6q  Mega : http://goo.gl/Tg2xls  Size : 461 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

BEAST Athletes' Spirit 2

BEAST Athletes' Spirit 2


Preview : http://goo.gl/mJvkBU  Total Size : 1.95 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/sz0wV7  Mega : http://goo.gl/UiQTqf  Size : 505 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/4u73vf  Mega : http://goo.gl/nRTFnS  Size : 505 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/hIJ1Av  Mega : http://goo.gl/0ktqFI  Size : 505 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/es1SIU  Mega : http://goo.gl/J1FpZK  Size : 487 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Mania Club Mania Report 004

Mania Club Mania Report 004


Preview : http://goo.gl/kB3f7P  Total Size : 1.34 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/j1ayLS  Mega : http://goo.gl/Q4iXIc  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/SChVdZ  Mega : http://goo.gl/7sFS8y  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/B7YDV8  Mega : http://goo.gl/Uhd2pm  Size : 374 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Monday, 18 August 2014

GET-film GET-style 8~現役AV男優大集合 version3

GET-film  GET-style 8~現役AV男優大集合 version3


Preview : http://goo.gl/Z8TsF6  Total Size : 1.26 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/gdg0gU  Mega : http://goo.gl/oEvlj9  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/hcggo7  Mega : http://goo.gl/FUK98h  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/2yCncA  Mega : http://goo.gl/nsZR0b  Size : 297 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Exfeed Super Hot Novice 1

Exfeed  Super Hot Novice 1


Preview : http://goo.gl/S8vaFv  Total Size : 1.77 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/WKTwCn  Mega : http://goo.gl/yMruk4  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/zlOF8K  Mega : http://goo.gl/5DPDif  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/xGHb1o  Mega : http://goo.gl/mN91Oj  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/BqCEH3  Mega : http://goo.gl/ogfdsZ  Size : 320 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน