อาจจะไม่ได้อัพเดตให้นะช่วงนี้ เดี๋ยวช่วงว่างโน้นแหละนะ ค่อยว่ากัน

Wednesday, 19 November 2014

COAT Another Version AV 67 – 6 PacK Athletes Team

COAT Another Version AV 67 – 6 PacK Athletes Team


Section 1
Preview : http://goo.gl/7E05bt   Total Size : 1.03 GB
Part1 Mega : http://goo.gl/5o1pF8   MF : http://goo.gl/VSsW64   Size : 535 MB
Part2 Mega : http://goo.gl/KDMVeV   MF : http://goo.gl/2UzIq4   Size : 530 MB

Section 2
Preview : http://goo.gl/XAvry4 Total Size : 1.00 GB
Part1 Mega : http://goo.gl/RXolPM MF : http://goo.gl/44vEcM Size : 520 MB
Part2 Mega : http://goo.gl/lLSCtL MF : http://goo.gl/PshzwB Size : 511 MB

** mediafire ใช้ชั่วคราวเท่านั้นเนื่องจาก one2up ปรับปรุงอัพไฟล์ไม่ได้ **

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Monday, 17 November 2014

COAT West Style One Title No.10 Shoma

COAT West Style One Title No.10 Shoma


Preview : http://goo.gl/TyCHX5 Total Size : 1.21 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/jTcZZp   Mega : http://goo.gl/KueDWF   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/G9zVMW   Mega : http://goo.gl/2Kdd0t   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/E18IZx   Mega : http://goo.gl/RfLRqb   Size : 241 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

COAT Extra Legend TAISHI

COAT Extra Legend TAISHI


Preview : http://goo.gl/Avh2AO   Total Size : 1.82 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/5KkXdG   Mega : http://goo.gl/E2Q6bn   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/7nqqwS   Mega : http://goo.gl/0bj75g   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/Yr9TdH   Mega : http://goo.gl/ke9rT7   Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/LaLSjH   Mega : http://goo.gl/L41ID8   Size : 368 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Koc DANSHI GAKUIN Escort boys of E Class

Koc DANSHI GAKUIN Escort boys of E ClassPreview : http://goo.gl/P7xdbA   Total Size : 1.61 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/kBeW2P   Mega : http://goo.gl/9RZOhT   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/IRjuuj   Mega : http://goo.gl/rX7ZWS   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/2haHy3  Mega : http://goo.gl/tOcWW7   Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/CBwQkz   Mega : http://goo.gl/CMcgbi   Size : 158 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

GET Film Target Extra AKITO

GET Film Target Extra AKITOPreview : Total Size : GB
Part1 One2up : http://goo.gl/ahViq8   Mega : http://goo.gl/AqfIHx   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/BdBhsX   Mega : http://goo.gl/x1GaV7   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/xf0O2L   Mega : http://goo.gl/BTdBo0   Size : 358 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

GET Film Virtual Paradise KEITO

GET Film Virtual Paradise KEITOPreview : http://goo.gl/B5FhMR Total Size : 1.38 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/L4xyQi   Mega : http://goo.gl/VaMWVg   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/vdPYlT   Mega : http://goo.gl/RmCnTL   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/lxGaeZ   Mega : http://goo.gl/ZwUPwF   Size : 418 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Surprise! Right Now

Surprise! Right Now


Preview : http://goo.gl/MTDWuI   Total Size : 2.27 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/1e6tqD   Mega : http://goo.gl/r4aGhX   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/8fZWqP   Mega : http://goo.gl/ssGRlz   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/838ASu   Mega : http://goo.gl/CunlnU   Size : 500 MB
Part4 One2up : http://goo.gl/YGxFkg   Mega : http://goo.gl/OXuZa0   Size : 500 MB
Part5 One2up : http://goo.gl/m57W0v Mega : http://goo.gl/0wf3I9   Size : 325 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Heat Up Cruising Beast X-Zone 2

Heat Up Cruising Beast X-Zone 2Preview : http://goo.gl/gYLmCG   Total Size : 1.41 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/OOOFu6   Mega : http://goo.gl/kdp8j2   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/mHbDv9 Mega : http://goo.gl/011L7v   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/wRKA0D   Mega : http://goo.gl/7aCfFY   Size : 452 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

COAT Babylon 62 Immoral Class

COAT Babylon 62 Immoral Class


Section 1 
Preview : http://goo.gl/sEzUNd  Total Size : 1.46 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/lqTI4q   Mega : http://goo.gl/SG0oJv   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/GyRCpa   Mega : http://goo.gl/bVXZqJ   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/5AVwy5   Mega : http://goo.gl/Zt4Qo1   Size : 488 MB

Section 2
Preview : http://goo.gl/TODjRp Total Size : 1.49 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/yR2SEq Mega : http://goo.gl/0v8wRI Size : 515 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/eBWmLU Mega : http://goo.gl/i47cbK Size : 515 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/bRSyy5 Mega : http://goo.gl/3qH00e Size : 500 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

BEAST Straight Guys' Raving Crazy

BEAST Straight Guys' Raving Crazy


Preview : http://goo.gl/XjvLx5   Total Size : 1.45 GB
Part1 One2up : http://goo.gl/CYAjuS   Mega : http://goo.gl/jQexCv   Size : 500 MB
Part2 One2up : http://goo.gl/tbBULR   Mega : http://goo.gl/zIrGwJ   Size : 500 MB
Part3 One2up : http://goo.gl/4QQRp5   Mega : http://goo.gl/Kfb0nP   Size : 495 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน