โปรดทราบ

โปรดทราบ!! เนื่องจากเว็บ one2up จำกัดขนาดไฟล์ทำให้อัพได้แค่ 600 MB/File ทำให้ต้องตัดไฟล์ อาจจะยุ่งยากในการรวมไฟล์ขึ้นบ้าง ไฟล์จะอัพขึ้นสองที่คือ one2up และ mega โหลดสลับกันได้ ทั้งสองโฮสคือบริการฟรีอาจจะมีบางช่วงเวลาที่โหลดไม่ได้ หรือโหลดมาแล้วไฟล์ไม่สมบูรณ์ ให้ลองเว้นช่วงในการโหลด

สำหรับรหัสผ่านมีรหัสเดียว หากรหัสนั้นไม่ถูกแปลว่าไฟล์ไม่สมบูรณ์ ต้องโหลดใหม่

Tuesday, 22 July 2014

Men's Camp | Harbinger! Male Blow Jobs

Men's Camp | Harbinger! Male Blow Jobs


Preview : http://goo.gl/9JNi51  Total Size : 1.07 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/A42qtV  Mega : http://goo.gl/Gj9DRC  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/O3lyOh  Mega : http://goo.gl/Vlg3Dc  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/C1oE6E  Mega : http://goo.gl/20ckdP  Size : 99 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

KO COMPANY | KO Legend 37 Final Score

KO COMPANY | KO Legend 37 Final Score


Preview : http://goo.gl/gpAHTP  Total Size : 1.84 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/tl6ipM  Mega : http://goo.gl/yk0KQH  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/V1LvVc  Mega : http://goo.gl/anAcyL  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/IeQFcX  Mega : http://goo.gl/YEgqeX  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/Hyy8LC  Mega : http://goo.gl/VnYlvS  Size : 389 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Men's Camp | Roxy 9 -SPLASH BODY

Men's Camp | Roxy 9 -SPLASH BODY


Preview : http://goo.gl/EeVFHX  Total Size : 2.73 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/bOn1MV  Mega : http://goo.gl/dYCGGf  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/ju3rxo  Mega : http://goo.gl/Dd3DSq  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/H16OwZ  Mega : http://goo.gl/CXHGoe  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/YFdw1G  Mega : http://goo.gl/9BBlok  Size : 500 MB
Part5  One2up : http://goo.gl/IOGbNx  Mega : http://goo.gl/pG3bI4  Size : 500 MB
Part6  One2up : http://goo.gl/s9Mjk1  Mega : http://goo.gl/uR28iR  Size : 302 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

OUT LAW Sensual Obsession 2

Out Law Sensual Obsession 2


Preview : http://goo.gl/sw1Hcb  Total Size : 1.52 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/wZgq7x  Mega : http://goo.gl/wcvQgo  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/rKMSCl  Mega : http://goo.gl/b4pqAJ  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/v0su2B  Mega : http://goo.gl/agj979  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/2qNR7y  Mega : http://goo.gl/D6r3F6  Size : 63 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

NEW SEXUAL Squeeze Straights' Cum 24 Hours

NEW SEXUAL Squeeze Straights' Cum 24 Hours


Preview : http://goo.gl/FsUgZD  Total Size : 1.95 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/LhQ9wS  Mega : http://goo.gl/IlHIAr  Size : 505 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/sG0Maq  Mega : http://goo.gl/2ZVHlK  Size : 505 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/46rX04  Mega : http://goo.gl/mLUlZg  Size : 505 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/xcSiG5  Mega : http://goo.gl/3yt0lK  Size : 487 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

BEAST Naughty Workplace White Paper 12

BEAST Naughty Workplace White Paper 12


Preview : http://goo.gl/E9BF3K  Total Size : 2.22 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/3WzEVC  Mega : http://goo.gl/IdF1T3  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/a0XPZG  Mega : http://goo.gl/MPEZZK  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/Qm5bZu  Mega : http://goo.gl/SFrWVr  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/1x5koW  Mega : http://goo.gl/BbfCGn  Size : 500 MB
Part5  One2up : http://goo.gl/8ov8Ry  Mega : http://goo.gl/5uxaId  Size : 281 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

COAT WEST The Bargaining 9 – The Series 12

COAT WEST The Bargaining 9 – The Series 12


Preview : http://goo.gl/JXMTMV  Total Size : 2.25 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/OmVN6l  Mega : http://goo.gl/GmMqWu  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/cSLeN5  Mega : http://goo.gl/3ZeFZm  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/L9LqkE  Mega : http://goo.gl/VW5UoW  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/e9XKnb  Mega : http://goo.gl/epk5Db  Size : 500 MB
Part5  One2up : http://goo.gl/Z2JS1A  Mega : http://goo.gl/bD7qLB  Size : 306 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Monday, 21 July 2014

COAT Fine 55 – White Love

COAT Fine 55 – White Love


Preview : http://goo.gl/X7HLeI  Total Size : 1.82 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/sQNprK  Mega : http://goo.gl/ZzrL4N  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/1hYh4g  Mega : http://goo.gl/W0lOai  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/JGLfmS  Mega : http://goo.gl/jow37T  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/DyOcFK  Mega : http://goo.gl/0gmdP3  Size : 365 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

MARA Foreign Stuff - USA Black Gays and Japanese Gays

MARA Foreign Stuff - USA Black Gays and Japanese GaysPreview : http://goo.gl/8TlPS5  Total Size : 1.13 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/sd64BN  Mega : http://goo.gl/uotwGs  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/8E4seM  Mega : http://goo.gl/Oc7Hkq  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/CL5t8g  Mega : http://goo.gl/Nm7SDk  Size : 162 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

COAT Power Grip Best Shot CC

COAT  Power Grip Best Shot CC 


Preview : http://goo.gl/5csK9W  Total Size : 1.85 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/GbCfjK  Mega : http://goo.gl/o205UN  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/29gi3T  Mega : http://goo.gl/SYMydy  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/m3EMTO  Mega : http://goo.gl/wtehfQ  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/RULUOw  Mega : http://goo.gl/jWJeVj  Size : 404 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน