โปรดทราบ!! ตามที่แจ้งก่อนหน้านี้ไฟล์ที่อัพโหลดไว้ที่ mega ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคมนั้น จะเป็นการอัพโหลดแบบโฮสเดียว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทำให้คุณดาวน์โหลดไม่ได้ ซึ่งเราก็โหลดไม่ได้เหมือนกัน และแก้ไขอะไรไม่ได้เช่นกันเพราะเมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วเราก็ลบไฟล์ทิ้งไม่ได้สำรองไว้ ดังนั้นเมื่อเรื่องไหนโหลดไม่ได้แค่ไฟล์เดียวก็คือต้องทิ้ง ดังนั้นให้คุณเช็คไฟล์โดยทดลองกดไปทีละไฟล์ ถ้าโหลดได้ทั้งหมดค่อยโหลด

Sunday, 14 September 2014

Eros Goggle Orgy – GOGGLE乱交 -

Eros Goggle Orgy – GOGGLE乱交 -


Preview : http://goo.gl/1yiqvH  Total Size : 2.22 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/A6ppNG  Mega : http://goo.gl/CVQkc3  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/DCjrDS  Mega : http://goo.gl/eT7rNb  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/fzYrWg  Mega : http://goo.gl/JVz6EA  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/cAFA5X  Mega : http://goo.gl/Mvy4vt  Size : 500 MB
Part5  One2up : http://goo.gl/QT6iaJ  Mega : http://goo.gl/cdWGt2  Size : 282 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

BEAST Hanging Out of Swimsuits

BEAST Hanging Out of Swimsuits


Preview : http://goo.gl/Cwkjct  Total Size : 1.81 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/6uFYhx  Mega : http://goo.gl/p1ZLJK  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/zWNAoH  Mega : http://goo.gl/VzEHjc  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/ltNfUo  Mega : http://goo.gl/w5h8h9  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/iLczbz  Mega : http://goo.gl/AxRzkS  Size : 358 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Osuinra - The Prince of Light and Darkness

Osuinra - The Prince of Light and Darkness


Preview : http://goo.gl/35lpIr  Total Size : 1.65 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/htQaqO  Mega : http://goo.gl/RQTYOa  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/wpPSmH  Mega : http://goo.gl/P7RxdK  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/qHt60H  Mega : http://goo.gl/8l9l3J  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/o94Qm3  Mega : http://goo.gl/d4Khlf  Size : 196 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Erotic Scan 淫行 THE RYO SPECIAL II

Erotic Scan 淫行 THE RYO SPECIAL II


Preview : http://goo.gl/zuhmfe  Total Size : 2.08 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/YpOE1J  Mega : http://goo.gl/NHpm3P  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/wzh1yk  Mega : http://goo.gl/9vCMRj  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/y2a87T  Mega : http://goo.gl/EBM0Xk  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/CGdKMw  Mega : http://goo.gl/LDSMdp  Size : 500 MB
Part5  One2up : http://goo.gl/JuaneH  Mega : http://goo.gl/CCTJXZ  Size : 132 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

COAT Babylon Stage 44 - Aphrodisiac

COAT Babylon Stage 44 - Aphrodisiac


Preview : http://goo.gl/yeX66p  Total Size : 981 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/UXIgsB  Mega : http://goo.gl/vIyeDt  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/ptY3J1  Mega : http://goo.gl/ZeRyBB  Size : 481 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Kuruu The Gym Teacher is My Toy 3

Kuruu The Gym Teacher is My Toy 3


Preview : http://goo.gl/M74yzo  Total Size : 1.95 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/EP5u8N  Mega : http://goo.gl/PLcfNV  Size : 505 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/c8OkQP  Mega : http://goo.gl/RKdDR6  Size : 505 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/Dg8t7S  Mega : http://goo.gl/rIN3Ym  Size : 505 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/k80ER6  Mega : http://goo.gl/czFtdw  Size : 487 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Deep Bizarre Rape Mania 1

Deep Bizarre Rape Mania 1


Preview : http://goo.gl/PaZD1d  Total Size : 1.40 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/TVQ7W4  Mega : http://goo.gl/2GuAmH  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/Wrsh9G  Mega : http://goo.gl/mtYha7  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/AxkDpt  Mega : http://goo.gl/75sgtK  Size : 438 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

New Sexual – Student Training Camp Penalty Games

New Sexual – Student Training Camp Penalty Games


Preview : http://goo.gl/qFdukT  Total Size : 1.46 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/JM5fXz  Mega : http://goo.gl/shtGFF  Size : 510 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/P22WgD  Mega : http://goo.gl/u2hccm  Size : 510 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/YkhMpX  Mega : http://goo.gl/IMKswc  Size : 479 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

Kuruu The Gym Teacher is My Toy 2

Kuruu The Gym Teacher is My Toy 2


Preview : http://goo.gl/jqbFzy  Total Size : 1.95 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/R8COZI  Mega : http://goo.gl/Z61kAa  Size : 505 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/0TV9BP  Mega : http://goo.gl/sErpNP  Size : 505 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/FhllC4  Mega : http://goo.gl/9jKkLa  Size : 505 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/zSH2sO  Mega : http://goo.gl/e7ONHX  Size : 486 MB


One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน

New Sexual The Ejaculation-Controlled Jail 2

New Sexual  The Ejaculation-Controlled Jail 2


Preview : http://goo.gl/MRMccw  Total Size : 1.90 GB
Part1  One2up : http://goo.gl/0XGUPq  Mega : http://goo.gl/PbU6Fb  Size : 500 MB
Part2  One2up : http://goo.gl/rL9CKQ  Mega : http://goo.gl/azcktk  Size : 500 MB
Part3  One2up : http://goo.gl/O6uxO7  Mega : http://goo.gl/hi9rDJ  Size : 500 MB
Part4  One2up : http://goo.gl/afZC4h  Mega : http://goo.gl/yVTnWC  Size : 453 MB

One2up : ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนรวมไฟล์  http://goo.gl/GPlnl7
ไฟล์ทั้งสองโฮสสามารถโหลดสลับกันได้ แต่ต้องเปลี้ยนชื่อให้ตรงกัน